Bản án 44/2017/HC-ST ngày 26/12/2017 về giải quyết khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN

BẢN ÁN 44/2017/HC-ST NGÀY 26/12/2017 VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

571
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 44/2017/HC-ST ngày 26/12/2017 về giải quyết khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Số hiệu:44/2017/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Nội
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 26/12/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về