Bản án 416/2016/HSPT ngày 10/11/2016 về tội bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

BẢN ÁN 416/2016/HSPT NGÀY 10/11/2016 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT, CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN VÀ CƯỚP TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

177
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 416/2016/HSPT ngày 10/11/2016 về tội bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản

Số hiệu:416/2016/HSPT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Đăk Lăk
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 10/11/2016
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về