Bản án 41/2017/DS-ST ngày 22/09/2017 về tranh chấp đòi lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất bị lấn chiếm và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Q, TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢN ÁN 41/2017/DS-ST NGÀY 22/09/2017 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI DI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM VÀ VÀ HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

121
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 41/2017/DS-ST ngày 22/09/2017 về tranh chấp đòi lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất bị lấn chiếm và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

    Số hiệu:41/2017/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:22/09/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về