Bản án 403/2016/DS-ST ngày 27/04/2016 về tranh chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, yêu cầu trả nhà, tranh chấp hợp đồng tặng cho và yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 403/2016/DS-ST NGÀY 27/04/2016 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, YÊU CẦU TRẢ NHÀ, TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TẶNG CHO VÀ YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

100
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 403/2016/DS-ST ngày 27/04/2016 về tranh chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, yêu cầu trả nhà, tranh chấp hợp đồng tặng cho và yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

    Số hiệu:403/2016/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hồ Chí Minh
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:27/04/2016
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về