Bản án 396/2019/DS-ST ngày 08/11/2019 về tranh chấp bồi thường thiệt hại danh dự, uy tín, nhân phẩm và tổn thất tinh thần bị xâm phạm

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G, TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 396/2019/DS-ST NGÀY 08/11/2019 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DANH DỰ, UY TÍN, NHÂN PHẨM VÀ TỔN THẤT TINH THẦN BỊ XÂM PHẠM

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

16
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 396/2019/DS-ST ngày 08/11/2019 về tranh chấp bồi thường thiệt hại danh dự, uy tín, nhân phẩm và tổn thất tinh thần bị xâm phạm

    Số hiệu:396/2019/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:08/11/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về