Bản án 39/2018/DS-ST ngày 10/08/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy quyết định cá biệt, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 39/2018/DS-ST NGÀY 10/08/2018 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT, HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

35
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 39/2018/DS-ST ngày 10/08/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy quyết định cá biệt, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

    Số hiệu:39/2018/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Long An
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:10/08/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về