Bản án 369/2018/DS-ST ngày 14/12/2018 về tranh chấp chia tài sản chung và đòi tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 369/2018/DS-ST NGÀY 14/12/2018 VỀ TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN CHUNG VÀ ĐÒI TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

151
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 369/2018/DS-ST ngày 14/12/2018 về tranh chấp chia tài sản chung và đòi tài sản

Số hiệu:369/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Châu Thành - Tiền Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:14/12/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về