Bản án 36/2018/DS-ST ngày 16/10/2018 về tranh chấp dân sự đòi lại tài sản và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản bị xâm hại

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ H NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

BẢN ÁN 36/2018/DS-ST NGÀY 16/10/2018 VỀ TRANH CHẤP DÂN SỰ ĐÒI LẠI TÀI SẢN VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG DO TÀI SẢN BỊ XÂM HẠI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

43
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 36/2018/DS-ST ngày 16/10/2018 về tranh chấp dân sự đòi lại tài sản và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản bị xâm hại

    Số hiệu:36/2018/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Hồng Ngự - Đồng Tháp
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:16/10/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về