Bản án 331/2019/HC-PT ngày 07/06/2019 về khiếu kiện quyết định hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 331/2019/HC-PT NGÀY 07/06/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Ngày 07 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số: 512/2018/TLPT-HC ngày 25 tháng 9 năm 2018 về việc: “Khiếu kiện quyết định hành chính”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số: 13/2018/HC-ST ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau bị kháng cáo;

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 892/2019/QĐ-PT ngày 20 tháng 5 năm 2019 giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Trần Quốc T, sinh năm 1975 (Có mặt).

Địa chỉ: Ấp 4 xã K1, huyện M, tỉnh Cà Mau.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông T: Luật sư Dương Long U - Công ty TNHH-MTV Minh Quốc thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bạc Liêu (Có mặt).

- Người bị kiện:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M, tỉnh Cà Mau (Vắng mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M: Ông Nguyễn Hữu L - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện M (Có mặt).

2. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện M;

Đại diện theo ủy quyền ông Nguyễn Hữu L, chức vụ Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện M (Có mặt).

Cùng địa chỉ: Khóm 3 thị trấn U Minh, huyện M, tỉnh Cà Mau.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Trường A, ông Huỳnh Văn L (Có mặt).

Địa chỉ: Ấp 4 xã K1, huyện M, tỉnh Cà Mau.

- Người kháng cáo: Người khởi kiện là ông Trần Quốc T.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án người khởi kiện ông Trần Quốc T trình bày:

Ông Trần Quốc T trình bày:

Năm 1995 sau khi xong chương trình trung cấp chuyên nghiệp, đến năm 1998 được phân công dạy môn thể dục từ lớp 1 đến lớp 5 trường Võ Trường A đến năm 2014 luôn hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2012 tốt nghiệp cử nhân tiểu học, năm 2014-2015 được phân công dạy lớp 5B điểm trường ấp 9, từ khi chuyển sang giảng dạy ông chấp hành tốt sự phân công của Hiệu trưởng nhưng cũng gặp một số khó khăn trong chuyên môn nghiệp vụ. Ngày 02/3/2015 Hiệu trưởng trường Võ Trường A phân công làm nhân viên thiết bị trường học, việc phân công không có lý do, không phù hợp chuyên môn, ảnh hưởng đến mức lương hàng tháng, chưa được nhận tiền phụ cấp thâm niên 5.729.760 đồng, không được nhận phụ cấp hàng tháng số tiền 2.785.300 đồng. Ông làm đơn khiếu nại, đến ngày 24/3/2017 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện M ban hành Quyết định số 67/QĐ-PGDĐT giải quyết khiếu nại không chấp nhận đơn khiếu nại của ông. Ông tiếp tục khiếu nại, đến ngày 24/11/2017 Chủ tịch UBND huyện M ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của ông. Nay ông yêu cầu hủy Quyết định số: 67/QĐ-PGDĐT ngày 24/3/2017 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện M và Quyết định số: 3445/QĐ- UBND ngày 24/11/2017 Chủ tịch UBND huyện M về việc giải quyết khiếu nại đối với ông.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện M có Công văn số 52/PGD-ĐT ngày 30/3/2018 gửi Tòa án có nội dung như sau:

Ông Trần Quốc T là giáo viên Trường tiểu học Võ Trường A, quá trình công tác ông T chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều sai phạm, không chấp hành sự phân công của đơn vị và đã được đơn vị xử lý, ông T khiếu nại, tố cáo nhiều nơi đã được giải quyết nhiều lần nhưng ông T không chấp hành. Nay giữ nguyên ý kiến trong Quyết định số: 67/QĐ-PGDĐT ngày 24/3/2017 của Trưởng phòng Gáo dục và Đào tạo huyện M.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2018/HC-ST ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định:

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Trần Quốc T về việc: Hủy Quyết định số: 67/QĐ-PGDĐT ngày 24/3/2017 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện M và Quyết định số: 3445/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 Chủ tịch UBND huyện M về việc giải quyết khiếu nại đối với ông Trần Quốc T.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 22 tháng 8 năm 2018, ông Trần Quốc T có đơn kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người khởi kiện ông Trần Quốc T, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông T vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện hủy toàn bộ Quyết định số 67/QĐ-PGDĐT ngày 24/3/2017 của Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện M và Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M, tỉnh Cà Mau, với lý do: về nội dung và hình thức Quyết định số 67/QĐ-PGDĐT ngày 24/3/2017 không đúng qui định pháp luật. Cụ thể, trong Quyết định số 67/QĐ-PGDĐT của Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện nêu phần xét đơn khiếu nại và Quyết định giải quyết khiếu nại của ông T ghi ngày của đơn khiếu nại có mâu thuẫn, Phó phòng ký thay Trưởng phòng nhưng nhưng không thể hiện văn bản ủy quyền; Quyết định số 3445 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M ghi Phó Chủ tịch ký thay Chủ tịch nhưng không có văn bản ủy quyền.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M, đại diện người bị kiện - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện M và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa:

Về tố tụng, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của Luật Tố tụng hành chính về phiên tòa phúc thẩm. Những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Về nội dung, qua xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có cơ sở xác định: Việc phân công thuyên chuyển công tác giáo viên là thuộc quyền Hiệu trưởng nên việc phân công đối với ông T là đúng qui định. Đối với phụ cấp thâm niên nghề công chức theo Thông tư số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ thì ông T nhận tiền thâm niên phụ cấp thâm niên nghề theo đúng qui định. Đối với phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên thể dục thể thao thì các chế độ này ông T được nhà trường chi trả theo qui định. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác yêu cầu kháng cáo của ông T và giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Hội đồng xét xử căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở để kết luận: Toàn bộ diễn biến vụ án như phần tóm tắt nội dung đã được viện dẫn ở trên, xét kháng cáo của ông Trần Quốc T, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu, chứng cứ, ý kiến của các đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên như sau:

[1] Về tố tụng:

Ngày 24/3/2017, Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo huyện M ban hành Quyết định số 67/QĐ-PGDĐT; Ngày 24/11/2017, Chủ tịch UBND huyện M, tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND về việc không chấp nhận khiếu nại của ông Trần Quốc T. Ngày 08/01/2018, ông T khởi kiện yêu cầu hủy các quyết định nêu trên. Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau thụ lý giải quyết là phù hợp với quy định tại Điều 30, Điều 32 và Điều 116 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

[2] Về nội dung:

[2.1] Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành.

Ngày 24/3/2017, Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo huyện M ban hành Quyết định số 67/QĐ-PGDĐT về việc không chấp nhận khiếu nại của ông Trần Quốc T đối với các nội dung khiếu nại về việc Hiệu trưởng trường Võ Trường A điều chuyển công tác không đúng chuyên môn được đào tạo và không chi trả tiền phụ cấp trong thời gian ông được phân công làm thiết bị trường học. Không đồng ý, ông T khiếu nại. Ngày 24/11/2017, Chủ tịch UBND huyện M ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND, không chấp nhận khiếu nại của ông T, giữ nguyên và công nhận Quyết định số 67/QĐ-PGDĐT nêu trên, là đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định tại Điều 17, khoản 2 Điều 18, Điều 29 và Điều 38 Luật khiếu nại năm 2011.

[2.2] Về nội dung của các quyết định:

[2.2.1] Đối với nội dung khởi kiện của ông Trần Quốc T về việc Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Trường A phân công ông T sang làm nhân viên quản lý thiết bị trường học.

Ngày 15/9/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M, tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 2311/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại lần hai đối với nội dung khiếu nại nêu trên của ông T. Trong Quyết định số 67/QĐ-PGDĐT ngày 24/3/2017 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện M và Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M đều thể hiện không xem xét lại nội dung khiếu nại này.

Do đó, tới ngày 08/01/2018, ông T khởi kiện nội dung: Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Trường A phân công ông sang làm nhân viên quản lý thiết bị trường học không rõ lý do, là đã hết thời hiệu khởi kiện theo quy định tại Điều 116 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

[2.2.2] Đối với nội dung khởi kiện đề nghị được nhận số tiền 5.729.760 đồng phụ cấp thâm niên từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/12/2015.

Theo Thông tư số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên là: “Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội”. Thời gian từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/12/2015, Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Trường A có quyết định số 15/QĐ-THVTrT ngày 03/3/2015 phân công ông Trần Quốc T làm viên chức quản lý thiết bị trường học, không trực tiếp giảng dạy, giáo dục nên ông T không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là phù hợp với quy định tại Thông tư số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH đã viện dẫn ở trên.

[2.2.3] Đối với nội dung khởi kiện đề nghị chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên thể dục ngoài trời.

Từ tháng 01/2013, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện M đã triển khai thực hiện Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao. Trong đó, hướng dẫn chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho một tiết giảng dạy thực hành. Các chế độ này, Trường tiểu học Võ Trường A đã chi trả đầy đủ cho ông Trần Quốc T trong thời gian ông giảng dạy môn thể dục tại trường. Thời gian ông T làm nhiệm vụ quản lý thiết bị trường học, ông không được nhận chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên thể dục là phù hợp.

[2.2.4] Đối với nội dung khởi kiện đề nghị được giảng dạy theo đúng chuyên môn nghiệp vụ có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm.

Theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 20 Chương II Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo (Trước đây là Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học quy định nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng: “phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định”. Năm 2012, ông T đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Giáo dục tiểu học nên bà Phan Hồng Lắm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Trường A phân công ông T chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5B là đúng thẩm quyền và phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo của ông. Việc khó khăn về chuyên môn nghiệp vụ, thời gian chuẩn bị, ôn lại kiến thức, kỹ năng giảng dạy ông T phải tự khắc phục. Tuy nhiên, từ tháng 11/2016 tới nay Hiệu trưởng nhà trường cũng đã phân công ông T tiếp tục giảng dạy môn thể dục là đã tạo điều kiện theo đúng nguyện vọng của ông. Do đó, ông T khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M về nội dung giải quyết khiếu nại này là không có cơ sở để chấp nhận.

Từ những căn cứ trên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Quốc T đề nghị hủy toàn bộ Quyết định số 67/QĐ-PGDĐT ngày 24/3/2017 của Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện M và Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M về việc giải quyết khiếu nại của ông T, là phù hợp với các quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét và không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Trần Quốc T; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

[4] Về án phí hành chính phúc thẩm: người khởi kiện, ông Trần Quốc T phải chịu do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính năm 2015;

Bác kháng cáo của người khởi kiện ông Trần Quốc T; giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm.

Tuyên xử: Bác yêu cầu khởi kiện của ông Trần Quốc T đề nghị hủy Quyết định số 67/QĐ-PGDĐT ngày 24/3/2017 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện M và Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Quốc T.

Án phí hành chính phúc thẩm: ông Trần Quốc T phải chịu 300.000 đồng nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng theo biên lai thu số 00137 ngày 04/9/2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.


255
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về