Bản án 32/DSPT ngày 24/06/1996 về tranh chấp quyền sở hữu tài sản

TÒA PHÚC THẨM TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CÁO

BẢN ÁN 32/DSPT NGÀY 24/06/1996 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

175
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 32/DSPT ngày 24/06/1996 về tranh chấp quyền sở hữu tài sản

    Số hiệu:32/DSPT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:24/06/1996
    Là nguồn của án lệ
     Án lệ được căn cứ
       
      Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
       Bản án/Quyết định phúc thẩm
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về