Bản án 322/2013/DSPT ngày 03/07/2013 về vụ án Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho mượn

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 322/2013/DSPT NGÀY 03/07/2013 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐÒI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT CHO MƯỢN 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

86
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 322/2013/DSPT ngày 03/07/2013 về vụ án Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho mượn

Số hiệu:322/2013/DSPT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Tiền Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:03/07/2013
Án lệ được căn cứ
   
  Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
   Bản án/Quyết định phúc thẩm
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về