Bản án 31/2015/DS-PT ngày 25/03/2015 về tranh chấp quyền đòi lại tài sản và tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất​​​​​​​

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

BẢN ÁN 31/2015/DS-PT NGÀY 25/03/2015 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN ĐÒI LẠI TÀI SẢN VÀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

73
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 31/2015/DS-PT ngày 25/03/2015 về tranh chấp quyền đòi lại tài sản và tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất​​​​​​​

    Số hiệu:31/2015/DS-PT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Lâm Đồng
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:25/03/2015
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về