Bản án 29/2019/DS-ST ngày 08/07/2019 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 29/2019/DS-ST NGÀY 08/07/2019 VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Ngày 08 tháng 7 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 183/2018/TLST-DS ngày 18 tháng 9 năm 2018 về việc “yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 37/2019/QĐXXST-DS ngày 23 tháng 5 năm 2019 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1939 (có mặt)

Địa chỉ: Khóm A, thị trấn T, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1973 (có mặt)

Địa chỉ: Khóm A, thị trấn T, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

NỘI DUNG VỤ ÁN

*Tại đơn khởi kiện ngày 10/7/2018, biên bản hòa giải cũng như tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị A trình bày:

Vào ngày 05/01/2015 bà A bị con ruột là Nguyễn Văn T đánh phải nằm viện điều trị 15 ngày với số tiền nằm viện và 15 ngày công lao động động là 5.675.672 đồng.

Vào đêm 28 rạng sáng ngày 29/6/2016 tiếp tục đánh bà A và làm hư hỏng 01 bộ của kiếng. Bà A nhập viện điều trị 07 ngày. Tổng số tiền điều trị, 07 ngày công lao động và sửa chữa bộ cửa kiếng với tổng số tiền là 9.737.580 đồng. Bà A yêu cầu anh Nguyễn Văn T bồi thường tổng số tiền 15.413.252 đồng.

Tại phiên tòa, bà A chỉ nhớ vào năm 2015, 2016 bà bị anh T đánh nhưng bà không nhớ các khoản chi phí cụ thể. Do đó bà yêu cầu anh T bồi thường cho bà tổng số tiền 15.000.000 đồng, trong đố số tiền thiệt hại tài sản là 5.000.000 đồng, còn lại là chi phí thiệt hại sức khỏe.

*Tại các biên bản hòa giải cũng như tại phiên tòa, anh Nguyễn Văn T trình bày:

Anh T xác định không có đánh bà A như bà A trình bày. Tuy nhiên, giữa anh T và bà A có xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau nên địa phương có lập biên bản theo lời trình bày của bà A. Trong quá trình hòa giải cũng như tại phiên tòa anh không thống nhất bồi thường theo yêu cầu của bà A.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau phát biểu quan điểm:

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý đến khi xét xử tuân thủ đúng quy định.

Về nội dung: Tại đơn khởi kiện bà A yêu cầu anh T bồi thường 15.413.252 đồng nhưng tại phiên tòa bà A yêu cầu anh T bồi thường cho bà 15.000.000 đồng. Tuy nhiên, anh T cho rằng không có đánh bà A nên anh T không thống nhất bồi thường theo yêu cầu của bà A. Căn cứ vào tài liệu thu thập có tại hồ sơ và quá trình tranh tụng tại phiên tòa không có căn cứ cho rằng anh T có đánh bà A. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà A. Án phí dân sự bà A không phải chịu.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng và quan hệ pháp luật tranh chấp: Bà Nguyễn Thị A khởi kiện yêu cầu bồi thường với bị đơn là anh Nguyễn Văn T. Đây là tranh chấp dân sự về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; Anh T có địa chỉ tại khóm 9, thị trấn T, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của bà A thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau theo quy định tại khoản 6 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung vụ án:

[2] Tại đơn khởi kiện, bà A yêu cầu anh T phải bồi thường cho bà chi phí tiền thuốc điều trị, ngày công lao động trong hai lần nằm viện và của kiếng bị bể với tổng số tiền là 15.413.252 đồng. Tại phiên tòa, bà A yêu cầu anh T bồi thường thiệt hại số tiền 15.000.000 đồng. Nhưng anh T cho rằng không có đánh bà A nên không thống nhất bồi thường theo yêu cầu của bà A.

[3]Xét thấy, tại đơn khởi kiện ngày 10/7/2018 bà A yêu cầu chi phí hai lần bị anh T đánh cụ thể:

Lần 01: Vào ngày 05/01/2015 bà bị anh T đánh phải nằm viên điều trị 15 ngày với tổng chi phí 5.675.672 đồng.

Lần 02: Vào đêm 28 rạng 29/6/2016 bà A bị anh T đánh phải nằm viện điều trị 07 ngày và tiền hư hỏng bộ của nhôm với tổng số tiền là 9.737.580 đồng.

Tuy nhiên, tại các lần hòa giải cũng như tại phiên tòa bà A xác định bà A không nhớ các khoản yêu cầu cụ thể nên không thể trình bày. Do đó bà yêu cầu căn cứ vào các giấy tờ bà đã cung cấp có tại hồ sơ để giải quyết cho bà. Tại phiên tòa bà A yêu cầu anh T bồi thường cho bà tổng chi phí với số tiền 15.000.000 đồng.

Trong các lần hòa giải, anh T không thừa nhận có đánh bà A như lời bà A nói.

Hội đồng xét xử xét thấy, việc bà A trình bày nằm viện hai lần với thời gian và số ngày điều trị của bà A tại bệnh viện là thực tế có xảy ra. Tuy nhiên, việc bà A cho rằng bà A nằm viện là do bị anh T đánh là chưa có cơ sở. Bởi vì, bà A cho rằng bà bị anh T đánh và địa phương có lập biên bản nhưng tại biên bản của địa phương khóm A, thị trấn T lập là sau khi sự việc xảy ra nhiều ngày. Tại biên bản bà A trình bày bị anh T đánh nhưng anh T không thừa nhận có đánh bà A. Quá trình điều tra ghi lời khai bà A cho rằng có người chứng kiến nhưng tại biên bản ghi lời khai ngày 29/6/2016 ông Nguyễn Văn Khoa, ông Nguyễn Văn Cẩn xác định có sự việc cự cãi nhưng sau khi khuyên can anh T về nhà, không nghe báo có sự việc đánh nhau.

Tại phiên tòa, bà yêu cầu anh T bồi thường như tại đơn khởi kiện với tổng số tiền là 15.000.000 đồng. Đồng thời yêu cầu xét theo yêu cầu từng khoản như bảng kê bà A đã cung cấp tại hồ sơ, cụ thể các khoản sau:

Tại bản kê chi phí bà A nằm viện lần 1 vào ngày 05/01/2015: Bà A điều trị 15 ngày với tổng số tiền là 5.095.672 đồng, trong đó: Chi phí thuốc điều trị là 745.672 đồng, chi phí đi lại 600.000 đồng, tiền ăn uống của bà A là 50.000 đồng/ngày x 15 ngày = 750.000 đồng, ngày công lao động của người nuôi bệnh là 200.000 đồng/ngày x 15 ngày = 3.000.000 đồng.

Tại bản kê bà A nằm viện lần 2 vào ngày 29/6/2016: Bà A điều trị với tổng số tiền 4.737.580 đồng, trong đó: chi phí thuốc điều trị là 637.580 đồng, chi phí đi lại là 500.000 đồng, tiền ăn uống 50.000 đồng/ngày x 8 ngày = 400.000 đồng, ngày công lao động của người nuôi bệnh là 200.000 đồng/ngày x 10 ngày = 2.000.000 đồng. Ngoài ra, bà A yêu cầu anh T bồi thường chi phí cửa nhôm bị hư hỏng với số tiền là 5.000.000 đồng. Tại công văn số 103/CSĐT ngày 27/7/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Bình xác nhận tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 157/TgT ngày 11/6/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau thì tỉ lệ thương tật của bà A là 0% và theo kết luận định giá tài sản số 32/Kl-HĐĐGTS của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thới Bình thì thiệt hại tài sản là 200.000 đồng.

Tại biên bản ghi lời khai ngày 06/11/2018 bà A xác định: Các biên bản ghi lời khai về sự việc xảy ra và các giấy tờ có liên quan đến việc anh T đánh bà A hiện nay bà không biết do ai quản lý.

Tại biên bản hòa giải ngày 06/11/2018 bà A xác định bà có nằm viện hai lần do anh An đánh nhưng bà không nhớ chi phí nằm viện, điều trị bao nhiêu.

Ngoài ra, bà A không cung cấp tài liệu chứng cứ chứng minh khác chứng minh việc anh T có đánh bà A gây thương tích.

Từ đó không có căn cứ buộc anh T phải bồi thường các khoản chi phí theo bà A yêu cầu là 15.000.000 đồng.

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu của bà A không được chấp nhận nên bà A phải chịu toàn bộ. Tuy nhiên, bà A có đơn xin miễn án phí ngày 03/8/2018 với lý do bà A đã lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy bà A được miễn án phí dân sự theo quy định của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 6 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 584, 585, 589, 590 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Bác toàn bộ yêu cầu của bà Nguyễn Thị A yêu cầu anh Nguyễn Văn T bồi thường tổng số tiền là 15.000.000 đồng, trong đó: chi phí điều trị là 10.000.000 đồng, thiệt hại về tài sản là 5.000.000 đồng.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị A được miễn toàn bộ tiền án phí sơ thẩm.

3. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Báo cho đương sự biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết công khai bản án. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo luật định.


618
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 29/2019/DS-ST ngày 08/07/2019 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Số hiệu:29/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Cà Mau - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:08/07/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về