Bản án 2543/2005/DSST ngày 30/11/2005 về tranh chấp quyền sở hữu tài sản (nhà ở)

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 2543/2005/DSST NGÀY 30/11/2005 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN (NHÀ Ở)

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

166
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 2543/2005/DSST ngày 30/11/2005 về tranh chấp quyền sở hữu tài sản (nhà ở)

Số hiệu:2543/2005/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 30/11/2005
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về