Bản án 25/2017/KDTM-ST ngày 13/07/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng, yêu cầu tuyên bố hợp đồng ủy quyền, giao dịch bán đấu giá tài sản vô hiệu

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

BẢN ÁN 25/2017/KDTM-ST NGÀY 13/07/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG, YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN, GIAO DỊCH BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÔ HIỆU

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

251
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 25/2017/KDTM-ST ngày 13/07/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng, yêu cầu tuyên bố hợp đồng ủy quyền, giao dịch bán đấu giá tài sản vô hiệu

Số hiệu:25/2017/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Qui Nhơn - Bình Định
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:13/07/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về