Bản án 24/2017/DS-ST ngày 05/10/2017 về kiện đòi tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG

BẢN ÁN 24/2017/DS-ST NGÀY 05/10/2017 VỀ KIỆN ĐÒI TÀI SẢN

Ngày 05 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 287/2016/TLST-DS ngày 31 tháng 10 năm 2016 về “Kiện đòi tài sản”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 34/2017/QĐXXST-DS ngày 15 tháng 9 năm 2017, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H

Địa chỉ: Thôn X, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đ.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị H: Ông Nguyễn Trung X (Văn bản uỷ quyền ngày 25/10/2016) – có mặt.

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn E, huyện C, tỉnh Đ.

- Bị đơn: Ông Ngô Văn C.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Ngô Văn Kvà bà Hoàng Thị T (văn bản ủy quyền ngày 05/10/2017) – đều có mặt.

Cùng địa chỉ: Thôn 2 E, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đ.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Hoàng Thị T– có mặt. Địa chỉ: Thôn 2 E, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đ.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện ngày 03 tháng 10 năm 2016, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bà Nguyễn Thị H và người đại diện theo ủy quyền của bà H là ông Nguyễn Trung X trình bày: Do chỗ quen biết nên ông C hay mua vật tư nông nghiệp và bán cà phê theo hình thức đầu tư ứng trước cho đại lý bà H, tính đến ngày 28/02/2011 thì ông C còn nợ bà H 1.371 kg cà phê nhân xô, hẹn đến 31/12/2011 sẽ trả, tuy nhiên đến hẹn ông C không thực hiện cam kết và bà H có yêu cầu ông C trả nợ nhưng ông C vẫn không trả, vì vậy bà H khởi kiện tại Tòa án yêu cầu ông Ngô Văn C trả 1.371 kg cà phê nhân xô.

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bị đơn ông Ngô Văn C, ông Ngô Văn K, bà Hoàng Thị T trình bày: Vào năm 2002 thì ông C, bà T có mua phân bón của đại lý H là 1,1 tấn phân bón đầu trâu, tính thành tiền là 11.600.000đ, ngoài lần mua phân này vợ chồng ông có nợ tiền mặt 02 lần một lần 320.000đ, một lần 300.000đ để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, tổng số tiền nợ là 12.280.000đ. Ngày 18/12/2002 ông bà trả được 9.900.000đ còn nợ lại 2.380.000đ, sau đó ông lấy thêm chai thuốc trừ sâu là 340.000đ, nên tổng số tiền còn nợ lại là 2.720.000đ, quy đổi sang cà phê là 104,6kg, 02 ngày sau tức ngày 20/12/2002 ông đã thanh toán hết số nợ cho bà H. Từ đó về sau này vợ chồng ông bà không hề mua bán, vay nợ gì đại lý bà H nữa, chữ ký chữ viết trong giấy vay cà phê bà H cung cấp không phải ông C ký, ông đã trả nợ hết cho bà H nên ông không chấp nhận yêu cầu của bà H buộc ông trả 1,371 kg cà phê nhân xô.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Hoàng Thị T trình bày: Bà đồng ý trình bày của chồng bà là ông Ngô Văn C, vợ chồng bà đã trả hết nợ cho bà H, nếu ông C nợ bà H thì buộc phải có chữ ký của bà T ký nhận cùng, trường hợp này ông C ký nhận nợ lúc nào bà T không biết nên bà không chấp nhận yêu cầu của bà H buộc vợ chồng bà trả 1,371 kg cà phê nhân xô.

Quá trình giải quyết vụ án, ông Ngô Văn C không thừa nhận chữ viết, chữ ký trong giấy nợ ngày 28/02/2011 là của mình nên đã làm đơn yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định chữ viết, chữ ký của ông trong giấy nợ này. Tòa án nhân dân huyện Đắk Song đã ra Quyết định trưng cầu giám định Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Nông để trưng cầu giám định chữ viết, chữ ký của ông C. Tại Thông báo kết luận giám định số 37-GĐTL/PC54 ngày 08/8/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã kết luận: Chữ ký “C” dạng chữ viết thuộc dòng chữ viết thứ 05 tính từ trên xuống trên giấy nợ, ghi ngày 28/02/2011 so với chữ ký, chữ viết mang tên Ngô Văn C trong 07 tài liệu mẫu gồm: Biên bản lấy lời khai đề ngày 14/02/2017; Mẫu chữ ký, chữ viết của ông Ngô Văn C không ghi ngày tháng năm; Biên bản giao nhận tài liệu chứng cứ đề ngày 16/3/2017; sổ lưu tờ rời theo dõi cho vay, thu nợ, dư nợ đề ngày 29/6/2016; giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay ngày 10/11/2016; sổ lưu tờ rời theo dõi cho vay, thu nợ, dư nợ ngày 18/10/2016; giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay ngày 09/10/2016 là do cùng một người ký ra.

Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án phát biểu ý kiến như sau: Từ khi thụ lý đến khi xét xử Thẩm phán, Thư ký đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, hoạt động xét xử của Hội đồng xét xử (HĐXX) đảm bảo đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Nguyên đơn, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chấp hành tốt quy định pháp luật.

Về nội dung vụ án: căn cứ vào các chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh luận tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H, buộc ông Ngô Văn C phải trả cho bà Nguyễn Thị H 1.371kg cà phê nhân xô đủ độ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

 [1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án: Thời hạn trả nợ là ngày 31/12/2011, tuy nhiên đến ngày 19/10/2016 thì bà H mới khởi kiện, vì vậy quan hệ pháp luật là “Kiện đòi tài sản”. Bị đơn cư trú tại thôn 2E29, xã Đăk Mol, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đắk Song phù hợp với quy định tại khoản 9 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS).

[2] Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị H: Các bên đương sự đều thừa nhận có việc ông Ngô Văn C và bà Hoàng Thị T mua phân bón, thuốc trừ sâu và nợ tiền mặt sau đó quy đổi thành nợ cà phê, tuy nhiên ông C, bà T cho rằng đã trả hết nợ vào ngày 20/12/2002 và ông C không thừa nhận chữ, ký chữ viết trong giấy nợ ngày 28/02/2011 là của mình. Căn cứ vào Thông báo kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Đắk Nông thì đã xác định chữ ký, chữ viết “C” trong giấy nợ đề ngày 28/02/2011 so với 07 mẫu chữ viết, chữ ký của ông C do Tòa án gửi giám định là của cùng một người viết ra. Ông Ngô Văn C không cung cấp được chứng cứ thể hiện trả số nợ 1.371kg cà phê nhân sau ngày 28/02/2011 cho bà H nên ông C phải chịu hậu quả của việc không chứng minh được. Việc xác nhận nợ là của ông C, không liên quan đến bà T, bà T không thừa nhận khoản nợ này nên không có căn cứ buộc bà T trả nợ cùng ông C. Vì vậy, việc Bà Nguyễn Thị H yêu cầu ông Ngô Văn C phải trả 1.371 kg cà phê nhân xô theo giấy nợ ngày 28/02/2011 là có căn cứ nên HĐXX chấp nhận.

[3] Về chi phí tố tụng: Chi phí trưng cầu giám định là 3.600.000đ, ông C đã nộp tạm ứng số tiền 2.000.000đ, bà H đã nộp tạm ứng số tiền 1.600.000đ, do yêu cầu của bà H được chấp nhận nên ông Ngô Văn C phải trả toàn bộ số tiền 3.600.000đ này. Do ông C đã nộp 2.000.000đ tiền tạm ứng, nên cần buộc ông C phải trả 1.600.000đ tiền chi phí trưng cầu giám định còn lại cho bà Nguyễn Thị H.

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm (DSST): Do yêu cầu của bà Nguyễn Thị H được chấp nhận nên buộc ông Ngô Văn C phải chịu án phí DSST đối với số nợ 1.371 kg cà phê nhân xô đủ độ. Tại biên bản xác minh ngày 05/10/2017 giá cà phê nhân xô đủ độ là 43.100đ/kg.

Hoàn trả bà Nguyễn Thị H số tiền 1.336.500đ tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0003918 ngày 26/10/2016 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 9 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS). Áp dụng Điều 256 Bộ luật dân sự năm 2005; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử: Chấp nhận đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị H. Buộc ông Ngô Văn C phải trả cho bà Nguyễn Thị H 1.371kg (Một nghìn ba trăm bảy mươi mốt kilôgam) cà phê nhân xô đủ độ.

- Về chi phí tố tụng: Buộc ông Ngô Văn C phải trả cho bà Nguyễn Thị H 1.600.000đ (Một triệu sáu trăm nghìn đồng) chi phí trưng cầu giám định.

- Về án phí dân sự sơ thẩm (DSST): Buộc ông Ngô Văn C phải chịu án phí DSST 2.954.500đ (Hai triệu chín trăm năm mươi tư nghìn năm trăm đồng).

Hoàn trả bà Nguyễn Thị H 1.336.500đ (Một triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn năm trăm đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0003918 ngày 26/10/2016 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

278
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 24/2017/DS-ST ngày 05/10/2017 về kiện đòi tài sản

Số hiệu:24/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đắk Song - Đăk Nông
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:05/10/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về