Bản án 23/DSST ngày 23/07/2003 về vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản (nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất)

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 23/DSST NGÀY 23/07/2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN (NHÀ Ở GẮN LIỀN VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT)

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

204
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 23/DSST ngày 23/07/2003 về vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản (nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất)

Số hiệu:23/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận 7 - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:23/07/2003
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về