Bản án 22/2019/HNGĐ-ST ngày 19/07/2019 về kiện ly hôn

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CƯM’GAR, TỈNH ĐĂKL ĂK

BẢN ÁN 22/2019/HNGĐ-ST NGÀY 19/07/2019 VỀ KIỆN LY HÔN

Ngày 19 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hôn nhân và gia đình thụ lý số: 114/2019/TLST-HNGĐ ngày 18 tháng 03 năm 2019 về việc “Kiện ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2019/QĐXX-HNGĐ ngày 11/6/2019 và quyết định hoãn phiên tòa số 14/2019/QĐST-HNGĐ ngày 28/6/2019 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Thúy L; sinh năm 1995 (có mặt)

Địa chỉ: Thôn HB, xã QH, huyện Cum, tỉnh Đăk Lăk

- Bị đơn: Anh Nguyễn Hùng C; sinh năm: 1994 (vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn H L, xã QH, huyện Cm, tỉnh Đăk Lăk

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn ly hôn, bản tự khai và tại phiên tòa nguyên đơn chị Nguyễn Thị Thúy L trình bày:

Tôi và anh Nguyễn Hùng C có đăng ký kết hôn vào ngày 11/9/2014 tại Ủy ban nhân dân xã QH, huyện CM, tỉnh Đăk Lăk. Trong thời gian chung sống giữa chúng tôi phát sinh nhiều mâu thuẫn, anh C thường xuyên đánh đập tôi, tôi và anh C đã sống ly thân được 2 năm nay tôi thấy tình cảm của chúng tôi không còn. Vì vậy, Tôi đề nghị Tòa án nhân dân huyện Cư Mgar xem xét giải quyết cho tôi ly hôn với anh Nguyễn Hùng C theo quy định của pháp luật.

Về con chung: Chúng tôi có 01 con chung là cháu Nguyễn Thị Thúy K; sinh ngày 20/04/2013, hiện nay đang ở với tôi. Nếu ly hôn tôi có nguyện vọng trực tiếp nuôi dưỡng cháu Kiều cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Tôi không yêu cầu anh Nguyễn Hùng C phải cấp dưỡng nuôi con chung.

Về tài sản chung và nợ chung: Tôi không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bị đơn anh Nguyễn Hùng C:

Tòa án nhân dân huyện Cư Mgar đã triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng anh Nguyễn Hùng C vẫn vắng mặt.

Tại phiên tòa, chị Nguyễn Thị Thúy L vẫn giữ nguyên yêu cầu tòa án giải quyết cho chị được ly hôn với anh Nguyễn Hùng C và có nguyện vọng trực tiếp nuôi dưỡng con chung là Nguyễn Thị Thúy K; sinh ngày 20/04/2013 cho đến khi cháu K đủ 18 tuổi. Không yêu cầu anh Nguyễn Hùng C phải cấp dưỡng nuôi con chung.

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án và ý kiến về việc giải quyết vụ án:

Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án:

- Đối với Thẩm Phán: đã thực đầy đủ các quy đinh của Bộ luật tố tụng dân sự và thực hiện đúng thời hạn xét xử.

- Đối với Hội đồng xét xử và thư ký tại phiên tòa: đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự.

- Đối với đương sự:

Đối với nguyên đơn thực hiện đúng theo quy định tại các Điều 70, Điều 71 BLTTDS.

Đối với bị đơn Tòa án đã triệu tập hợp lệ nhưng bị đơn không chấp hành theo đúng quy định của pháp luật tại các Điều 70, Điều 72 BLTTDS.

Về nội dung: Căn cứ khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 và Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình đề nghị: Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thúy L; Tuyên bố chị Nguyễn Thị Thúy L được ly hôn với anh Nguyễn Hùng C. Giao Nguyễn Thị Thúy K; sinh ngày 20/04/2013 cho chị Nguyễn Thị Thúy L trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến khi K đủ 18 tuổi. Anh Nguyễn Hùng C không phải cấp dưỡng nuôi con chung.

Về tài sản chung và nợ chung: chị Nguyễn Thị Thúy L không yêu cầu nên không xem xét giải quyết.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền Tòa án:

Chị Nguyễn Thị Thúy L yêu cầu được ly hôn với anh Nguyễn Hùng C nên quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án là tranh chấp ly hôn và nuôi con chung. Anh Nguyễn Hùng C có hộ khẩu thường trú xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk. Do đó, căn cứ vào khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyên Cư Mgar nên được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

[2] Về thủ tục tố tụng:

Tòa án đã tiến hành xác minh tại địa phương thì chính quyền địa phương xác nhận anh Nguyễn Hùng C hiện nay vẫn đang còn sinh sống tại thôn H L, xã Q H, huyện Cư Mgar. Trong quá trình đưa vụ án ra xét xử Tòa án đã triệu tập hợp lệ lần thứ 2 nhưng anh Nguyễn Hùng C vẫn vắng mặt tại phiên tòa. Vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự để xét xử vắng mặt.

[3] Về nội dung:

[3.1] Chị Nguyễn Thị Thúy L và anh Nguyễn Hùng C có đăng ký kết hôn vào ngày 11/9/2014 trên cơ sở tự nguyện, đây là quan hệ hôn nhân hợp pháp được pháp luật công nhận và bảo vệ. Quá trình chung sống giữa chị Nguyễn Thị Thúy L và anh Nguyễn Hùng C thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng, đời sống chung không hạnh phúc. Nay chị Nguyễn Thị Thúy L yêu cầu được ly hôn với anh Nguyễn Hùng C, xét yêu cầu của chị Nguyễn Thị Thúy L là phù hợp vì hiện nay tình cảm vợ chồng không còn, mục đích hôn nhân không đạt được. Quá trình xác minh tại địa phương thì chính quyền địa phương thì cho biết anh C và chị Lđã xảy ra nhiều mâu thuẫn và được hòa giải nhiều lần, 2 vợ chồng đã không chung sống với nhau trên 02 năm nay.

Như vậy có thể thấy, hôn nhân giữa chị Nguyễn Thị Thúy L và anh Nguyễn Hùng C đã trầm trọng, việc chị Nguyễn Thị Thúy L yêu cầu được ly hôn với anh Nguyễn Hùng C là chính đáng cần được chấp nhận.

[3.2] Về con chung: Chị Nguyễn Thị Thúy L và anh Nguyễn Hùng C có 01 con chung là cháu Nguyễn Thị Thúy K; sinh ngày 20/04/2013, hiện nay đang ở với chị L. Do đó, chị Nguyễn Thị Thúy L có nguyện vọng được trực tiếp nuôi cháu Nguyễn Thị Thúy K; sinh ngày 20/04/2013 cho đến khi cháu đủ 18 tuổi và không yêu cầu anh Nguyễn Hùng C phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung. Hội đồng xét xử xét thấy xét nguyện vọng của chị Nguyễn Thị Thúy L là chính đáng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh hiện nay nên giao cháu Nguyễn Thị Thúy K; sinh ngày 20/04/2013 cho chị Nguyễn Thị Thúy L để chăm sóc, nuôi dưỡng là phù hợp.

[3.3] Về tài sản chung và nợ chung: chị Nguyễn Thị Thúy L không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[4] Về án phí: Căn cứ vào điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, chị Nguyễn Thị Thúy L phải chịu 300.000 đồng án phí ly hôn sơ thẩm.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 266, Điều 271 và 273 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Áp dụng vào các Điều 9, khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 và Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/UBTVQH10 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thúy L.

Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Thúy L được ly hôn với anh Nguyễn Hùng C

Về con chung: Giao cháu Nguyễn Thị Thúy K; sinh ngày 20/04/2013 cho chị Nguyễn Thị Thúy L được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến khi cháu K đủ 18 tuổi. Anh Nguyễn Hùng C không có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung.

Anh Nguyễn Hùng C được quyền đi lại thăm nom, chăm sóc con chung, không ai có quyền ngăn cản.

Vì lợi ích của con chưa thành niên, theo yêu cầu của một hoặc hai bên, Tòa án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con, mức cấp dưỡng nuôi con.

Về án phí hôn nhân và gia đình:

Chị Nguyễn Thị Thúy L phải chịu 300.000 đồng án phí ly hôn sơ thẩm và 300.000đ án phí cấp dưỡng nuôi con chung. Được khấu trừ vào số tiền 300.000đ tạm ứng án phí mà chị Nguyễn Thị Thúy L đã nộp theo biên lai thu số AA/2017/0007093 ngày 13/3/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M’gar. (ông Nguyễn Văn Quyết nộp thay)

Nguyên đơn được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị đơn vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.


75
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 22/2019/HNGĐ-ST ngày 19/07/2019 về kiện ly hôn

Số hiệu:22/2019/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Cư M'gar - Đăk Lăk
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành:19/07/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về