Bản án 22/2017/DS-ST ngày 30/05/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH TÂY NINH

BẢN ÁN 22/2017/DS-ST NGÀY 30/05/2017 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

102
Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về