Bản án 22/2010/DS-PT ngày 01/12/2010 về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

BẢN ÁN 22/2010/DS-PT NGÀY 01/12/2010 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

106
Văn bản được dẫn chiếu
   
  Văn bản được căn cứ
   Bản án/Quyết định đang xem

   Bản án 22/2010/DS-PT ngày 01/12/2010 về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất

   Số hiệu:22/2010/DS-PT
   Cấp xét xử:Phúc thẩm
   Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Tĩnh
   Lĩnh vực:Dân sự
   Ngày ban hành:01/12/2010
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Bản án/Quyết định phúc thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về