Bản án 21/2018/HC-ST ngày 26/07/2018 về khiếu kiện quyết định hành chính quản lý đất đai trong trường hợp bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, quyết định giải quyết khiếu nại

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BẢN ÁN 21/2018/HC-ST NGÀY 26/07/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRONG TRƯỜNG HỢP BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

228
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 21/2018/HC-ST ngày 26/07/2018 về khiếu kiện quyết định hành chính quản lý đất đai trong trường hợp bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, quyết định giải quyết khiếu nại

Số hiệu:21/2018/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:26/07/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về