Bản án 20/2019/DSST ngày 12/06/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng, yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp QSDĐ, yêu cầu hủy giấy chứng nhận QSDĐ và tranh chấp QSDĐ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C T, TỈNH TRÀ VINH

BẢN ÁN 20/2019/DSST NGÀY 12/06/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG, YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ, YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QSDĐ, YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ VÀ TRANH CHẤP QSDĐ

Bản án đang cập nhật nội dung

63
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 20/2019/DSST ngày 12/06/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng, yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp QSDĐ, yêu cầu hủy giấy chứng nhận QSDĐ và tranh chấp QSDĐ

Số hiệu:20/2019/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Châu Thành - Trà Vinh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 12/06/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về