Bản án 20/2019/DSST ngày 12/06/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng, yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp QSDĐ, yêu cầu hủy giấy chứng nhận QSDĐ và tranh chấp QSDĐ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C T, TỈNH TRÀ VINH

BẢN ÁN 20/2019/DSST NGÀY 12/06/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG, YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ, YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QSDĐ, YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ VÀ TRANH CHẤP QSDĐ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

95
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 20/2019/DSST ngày 12/06/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng, yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp QSDĐ, yêu cầu hủy giấy chứng nhận QSDĐ và tranh chấp QSDĐ

    Số hiệu:20/2019/DSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Châu Thành - Trà Vinh
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:12/06/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về