Bản án 18/2017/DS-ST ngày 14/12/2017 về yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN THANH HÓA

BẢN ÁN 18/2017/DS-ST NGÀY 14/12/2017 VỀ YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU VÀ HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

106
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 18/2017/DS-ST ngày 14/12/2017 về yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản

    Số hiệu:18/2017/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thanh Hoá
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:14/12/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về