Bản án 17/2018/DSST ngày 15/08/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC

BẢN ÁN 17/2018/DSST NGÀY 15/08/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện TD xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục thông thường vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 95/2017/TLST - DS ngày 26 tháng 12 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:48/2018/QĐXXST - DS ngày 25 tháng 6 năm 2018 giữa các đương sự:

1.Nguyên đơn: Ngân hàng tH mại cổ phần VN TV.

Địa chỉ: Số 89 LH, phường LH, quận ĐĐ, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật:Ông Ngô Chí D-Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Hiền Th – Trưởng phòng thu hồi nợ pháp lý (Văn bản ủy quyền số 18/2017/UQ-CT ngày 13/3/2017).

Người được ủy quyền lại: Bà Lê Thị H, sinh năm 1990 (Có mặt).

Địa chỉ: Số 60, đường LD, phường LB, thành phố VY, tỉnh Vĩnh Phúc (Văn bản ủy quyền số 846/2017/UQ-GĐK-TDTD ngày 20/6/2017).

2.Bị đơn: Chị Trần Thị Thu H, sinh năm 1992 (Vắng mặt). Địa chỉ cư trú: Thôn NM, xã TV, huyện TD, tỉnh Vĩnh Phúc.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện đề ngày 20 tháng 6 năm 2017 và các lời khai tiếp theo trong quá trình tố tụng đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:Ngày 25 tháng 01 năm 2014 chị Trần Thị Thu H có ký Hợp đồng tín dụng số 20140125-129006-0002 với Ngân hàng TH mại Cổ phần VN TV (Ngân hàng) để vay số tiền 31.500.000đồng với lãi suất thỏa thuận là 3,75 %/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận chị Trần Thị Thu H có trách nhiệm thanh toán số tiền 44.326.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả chậm liên tiếp trong vòng 18 tháng (17 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 2.438.000 đồng, tháng cuối cùng trả 2.880.000 đồng). Thanh toán vào ngày 01 hàng tháng, kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu từ ngày 01 tháng 3 năm 2014. Quá trình thực hiện hợp đồng, chị H nhận đủ số tiền vay và thanh toán cho Ngân hàng được 11 lần với tổng số tiền là 26.942.000đ. Trong đó nợ gốc là 16.389.566đ và tiền lãi là10.552.434đ. Kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2015 chị H đã vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng là không thanh toán tiền vay theo thỏa thuận trong hợp đồng. Do chị H đã vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng nên Ngân hàng đã khởi kiện đề nghị Tòa án buộc chị Trần Thị Thu H phải thực hiện hợp đồng trả một lần cho Ngân hàng toàn bộ số tiền nợ gốc còn lại và tiền nợ lãi là 17.384.000đồng trong đó tiền nợ gốc là15.110.434đồng, tiền nợ lãi trong hạn theo hợp đồng tín dụng là 2.273.566đồng. Đối với tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng Ngân hàng không yêu cầu chị H phải thanh toán nhưng đề nghị phải chịu lãi suất chậm thanh toán kể từ khi bản án có hiệu lực theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Bị đơn chị Trần Thị Thu H vắng mặt tại phiên tòa. Quá trình giải quyết vụ án, Toà án đã nhiều lần triệu tập đối với chị H nhưng chị H đều vắng mặt. Do vậy, Tòa án không thu thập được chứng cứ đối với chị H và không tiến hành hòa giải giữa các đương sự theo quy định của pháp luật được.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm và đề nghị Hội đồng xét xử buộc chị Trần Thị Thu H phải thanh toán cho Ngân hàng TH mại Cổ phần VN TV tiền gốc và tiền lãi là17.384.000đồng trong đó tiền nợ gốc là 15.110.434đồng, tiền nợ lãi trong hạn theo hợp đồng tín dụng là 2.273.566đồng và lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015. Án phí dân sự sơ thẩm chị H phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1]Quan hệ pháp luật các bên tranh chấp là tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TH mại Cổ phần VN TV và chị Trần Thị Thu H. Sau khi thụ lý vụ án Tòa án đã thông báo về việc thụ lý vụ án và triệu tập chị H nhiều lần. Quá trình thu thập chứng cứ đối với gia đình chị H xác định được chị H gia đình vẫn liên lạc được với chị H và chị H đã biết việc Tòa án thụ lý vụ án theo đơn khởi kiện của Ngân hàng TH mại Cổ phần VN TV và triệu tập chị, nhưng chị H đều không đến Tòa án theo giấy triệu tập và không thông báo địa chỉ cho cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và cho gia đình biết địa chỉ cụ thể của chị, như vậy chị H đã cố tình giấu địa chỉ nên Tòa án không thu thập được chứng cứ đối với chị H. Đây là trường hợp cố tình giấu địa chỉ nhằm mục đích che giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ đối với người khởi kiện nên cần áp dụng điểm e, khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 để giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

[2]Thỏa thuận giữa các bên được thể hiện trong nội dung của hợp đồng tín dụng số 20140125-129006-0002 ngày 25 tháng 01 năm 2014 giữa bên cho vay là Ngân hàng TH mại Cổ phần VN TV và bên vay là chị Trần Thị Thu H, số tiền vay là 31.500.000đồng với mục đích vay, lãi suất, cách thức tính lãi, số tiền chưa trả phản ánh đúng như đại diện của nguyên đơn tại phiên tòa. Hợp đồng tín dụng nêu trên đã được hai bên ký kết theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Hợp đồng trên là hợp pháp để các bên thực hiện. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng tín dụng vay tiền của Ngân hàng chị H mới trả được 26.942.000đ, trong đó nợ gốc là 16.389.566đ và tiền lãi là 10.552.434đ.Từ ngày 23 tháng 6 năm 2015 đến nay chị H không thực hiện nghĩa vụ của mình để trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng theo hợp đồng đã ký kết, lỗi hoàn toàn thuộc về chị H. Ngân hàng đề nghị chị H trả tiền gốc và tiền lãi là có căn cứ. Cần buộc chị H phải trả cho Ngân hàng số tiền gốc và tiền lãi là 17.384.000đồng trong đó tiền nợ gốc là 15.110.434đồng, tiền nợ lãi trong hạn theo hợp đồng tín dụng là 2.273.566đồng. Đối với tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng, đây là khoản tiền vay được áp dụng theo Luật các tổ chức tín dụng, nhưng phía nguyên đơn tự nguyện đề nghị không áp dụng lãi suất phát sinh theo hợp đồng tín dụng mà đề nghị sau khi bản án có hiệu lực pháp luật áp dụng mức lãi suất do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015. Yêu cầu của đại diện nguyên đơn là tự nguyên và phù hợp với quy định của pháp luật được chấp nhận.

[3]Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa về việc giải quyết vụ án có căn cứ, được xem xét khi quyết định

[4].Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. Hoàn trả tiền tạm ứng án phí cho nguyên đơn đã nộp khi khởi kiện.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 280,463,466, 357,468 Bộ luật dân sự năm 2015; các Điều 91,95,98 Luật các tổ chức tín dụng; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Buộc chị Trần Thị Thu H phải thanh toán nợ cho Ngân hàng TH mại Cổ phần VN TV số tiền 17.384.000đồng (Mười bảy triệu ba trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn), trong đó tiền nợ gốc là 15.110.434 đồng, tiền nợ lãi là 2.273.566 đồng.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật Ngân hàng TH mại Cổ phần VN TV có đơn yêu cầu thi hành án, nếu chị Trần Thị Thu H không thanh toán số tiền trên thì chị H phải chịu lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, 7a, 7b và Điều 9  Luật thi hành án dân sự năm 2014 ; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án phí dân sự sơ thẩm: Chị Trần Thị Thu H phải chịu 869.000đ (Tám trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn).

Trả lại cho Ngân hàng TH mại Cổ phần VN TV 434.000(Bốn trăm ba mươi tư nghìn đồng chẵn) tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện TD theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0000659 ngày 11 tháng 7 năm 2017.

Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

288
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 17/2018/DSST ngày 15/08/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:17/2018/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 15/08/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về