Bản án 17/2017/DS-ST ngày 17/10/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tranh chấp thuê quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về tài sản, hủy quyết định giao đất và giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH HƯNG, TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 17/2017/DS-ST NGÀY 17/10/2017 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TRANH CHẤP THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, HỦY QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT VÀ GIY CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

70
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 17/2017/DS-ST ngày 17/10/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tranh chấp thuê quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về tài sản, hủy quyết định giao đất và giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất

    Số hiệu:17/2017/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Vĩnh Hưng - Long An
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:17/10/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về