Bản án 16/2019/DS-ST ngày 05/09/2019 về buộc tháo dỡ và di dời tài sản trên đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H, TỈNH LẠNG SƠN

BẢN ÁN 16/2019/DS-ST NGÀY 05/09/2019 VỀ BUỘC THÁO DỠ VÀ DI DỜI TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

515
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 16/2019/DS-ST ngày 05/09/2019 về buộc tháo dỡ và di dời tài sản trên đất

Số hiệu:16/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 05/09/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về