Bản án 161/2008/DS-PT ngày 05/12/2008 về tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất giữa Nguyễn Tuấn Khanh và Phan Văn Sơn

TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 161/2008/DS-PT NGÀY 05/12/2008 VỀ VỤ ÁN DÂN SỰ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA NGUYÊN ĐƠN ANH NGUYỄN TUẤN KHANH VÀ BỊ ĐƠN ANH PHAN VĂN SƠN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

77
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 161/2008/DS-PT ngày 05/12/2008 về tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất giữa Nguyễn Tuấn Khanh và Phan Văn Sơn

Số hiệu:161/2008/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:05/12/2008
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Bản án/Quyết định phúc thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về