Bản án 14/2019/HS-ST ngày 19/03/2019 về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 14/2019/HS-ST NGÀY 19/03/2019 VỀ TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI VÀ DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

119
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 14/2019/HS-ST ngày 19/03/2019 về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

    Số hiệu:14/2019/HS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bình Dương
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:19/03/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về