Bản án 14/2018/DS-ST ngày 12/11/2018 về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản bị xâm phạm và đòi lại tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N, TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢN ÁN 14/2018/DS-ST NGÀY 12/11/2018 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG DO TÀI SẢN BỊ XÂM PHẠM VÀ ĐÒI LẠI TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

69
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 14/2018/DS-ST ngày 12/11/2018 về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản bị xâm phạm và đòi lại tài sản

    Số hiệu:14/2018/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:12/11/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về