Bản án 14/2006/DSST ngày 07/06/2006 về vụ án dân sự tranh chấp đòi lại di sản thừa kế giữa nguyên đơn ông Phạm Văn Cư và bị đơn ông Phan Văn Đấu

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 14/2006/DSST NGÀY 07/06/2006 VỀ VỤ ÁN DÂN SỰ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI DI SẢN THỪA KẾ GIỮA NGUYÊN ĐƠN ÔNG PHẠM VĂN CƯ VÀ BỊ ĐƠN ÔNG PHAN VĂN ĐẤU 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

118
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 14/2006/DSST ngày 07/06/2006 về vụ án dân sự tranh chấp đòi lại di sản thừa kế giữa nguyên đơn ông Phạm Văn Cư và bị đơn ông Phan Văn Đấu

Số hiệu:14/2006/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bình Dương
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:07/06/2006
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về