Bản án 140/PTLĐ ngày 01/07/2005 về tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI

BẢN ÁN 140/PTLĐ NGÀY 01/07/2005 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

326
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 140/PTLĐ ngày 01/07/2005 về tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Số hiệu:140/PTLĐ
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 01/07/2005
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về