Bản án 140/HSST ngày 04/11/2004 về vụ án Trịnh Xuân Nhân phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

BẢN ÁN 140/HSST NGÀY 04/11/2004 VỀ VỤ ÁN TRỊNH XUÂN NHÂN PHẠM TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ KINH TẾ GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

150
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 140/HSST ngày 04/11/2004 về vụ án Trịnh Xuân Nhân phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

    Số hiệu:140/HSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Gia Lai
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:04/11/2004
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về