Bản án 13/2018/DSST ngày 11/09/2018 về kiện đòi quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AT, TỈNH HƯNG YÊN

BẢN ÁN 13/2018/DSST NGÀY 11/09/2018 VỀ KIỆN ĐÒI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

134
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 13/2018/DSST ngày 11/09/2018 về kiện đòi quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

    Số hiệu:13/2018/DSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Ân Thi - Hưng Yên
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:11/09/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về