Bản án 13/2006/KDTMST ngày 04/10/2006 về việc tranh chấp hợp đồng thuê tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 13/2006/KDTMST NGÀY 04/10/2006 VỀ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

107
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 13/2006/KDTMST ngày 04/10/2006 về việc tranh chấp hợp đồng thuê tài sản

    Số hiệu:13/2006/KDTMST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bình Dương
    Lĩnh vực:Kinh tế
    Ngày ban hành:04/10/2006
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về