Bản án 123/DSPT ngày 23/03/2005 về xét xử vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Phước Hải và cụ Nguyễn Thị Điều

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 123/DSPT NGÀY 23/03/2005 XÉT XỬ VỤ ÁN DÂN SỰ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA ÔNG NGUYỄN PHƯỚC HẢI VÀ CỤ NGUYỄN THỊ ĐIỀU 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

159
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 123/DSPT ngày 23/03/2005 về xét xử vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Phước Hải và cụ Nguyễn Thị Điều

Số hiệu:123/DSPT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Tiền Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:23/03/2005
Án lệ được căn cứ
   
  Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
   Bản án/Quyết định phúc thẩm
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về