Bản án 12/2016/DSST ngày 05/01/2016 về tranh chấp tài sản chia thừa kế và tài sản chung có nguồn gốc thừa kế

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 12/2016/DSST NGÀY 05/01/2016 VỀ TRANH CHẤP TÀI SẢN CHIA THỪA KẾ VÀ TÀI SẢN CHUNG CÓ NGUỒN GỐC THỪA KẾ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1136
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 12/2016/DSST ngày 05/01/2016 về tranh chấp tài sản chia thừa kế và tài sản chung có nguồn gốc thừa kế

Số hiệu:12/2016/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 05/01/2016
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về