Bản án 12/2011/DS-PT ngày 28/03/2011 về vụ án Tranh chấp tài sản gắn liền với đất và đòi bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

BẢN ÁN 12/2011/DS-PT NGÀY 28/03/2011 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÀI SẢN BỊ XÂM PHẠM 

Bản án đang cập nhật nội dung

109
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 12/2011/DS-PT ngày 28/03/2011 về vụ án Tranh chấp tài sản gắn liền với đất và đòi bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Số hiệu:12/2011/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Lạng Sơn
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 28/03/2011
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về