Bản án 11/2018/DS-ST ngày 24/07/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 11/2018/DS-ST NGÀY 24/07/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 24 tháng 7 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 16/2018/TLST-DS ngày 01/02/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 43/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 5 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 48/2018/QĐST-DS ngày 28tháng 6 năm 2018, giữa các đương sự:

1.Nguyên đơn: Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V. Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà R, số 9, Đoàn Văn B, phường C, quận G, thành phố H. Người đại diện theo pháp luật: ông Lô B – Chủ tịch Hội đồng thành viên. Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Hiền Th – Trưởng phòng thu hồi nợ pháp lý– Trung tâm thu hồi nợ - Khối quản trị rủi ro theovăn bản ủy quyền số 14/UQ-QTRR.17 ngày 22/3/2017 của Chủ tịch Hội đồng thành viên V. Ông Lê Hiền Th ủy quyền cho ông Huỳnh Phan Q – nhân viên tham gia tố tụng tại tòa án theo giấy ủy quyền số 3820/UQTT-VH.18 ngày 15/4/2018. Có mặt

2.Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Kh, sinh năm 1979. Trú tại: Tổ 2, thôn G, xã H, huyện HV, thành phố Đ. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

*Theo đơn khởi kiện, trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơnlà Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng do ông Huỳnh Phan Quốc, đại diện theo ủy quyền trình bày:

Ngày 21/5/2015, ông Nguyễn Văn Kh có ký hợp đồng tín dụng số 20150725- 142004-0025 với Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V vay số tiền 42.200.000đ (Bốn mươi hai triệu hai trăm ngàn đồng) với lãi suất 3,75% tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, ông Nguyễn Văn Kh có trách nhiệm thanh toán số tiền 77.747.000đồng (gồm gốc là 42.200.000đ và lãi là 35.547.000đ), trả chậm trong 36tháng. Trong 35 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 2.156.000 đồng, tháng cuối cùng trả2.287.000 đồng. Thanh toán vào ngày 01 hàng tháng, bắt đầu trả từ ngày 01/8/2015.

Thực hiện hợp đồng, ông Kh đã nhận đủ số tiền vay và phải thanh toán cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V 15 lần với số tiền 28.028.000 đồng (tiền gốc9.304.744 đồng và lãi 18.723.256 đồng). Kể từ ngày 30/12/2016, ông Nguyễn Văn Kh không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Công ty.

Tuy nhiên trong quá trình tố tụng, nguyên đơn cung cấp ông Nguyễn Văn Kh có thanh toán thêm 4.000.000đồng (Bốn triệu đồng) tiền nợ gốc.

Nay Công ty yêu cầu ông Nguyễn Văn Kh phải thanh toán cho công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền nợ tới hạn 43.658.003 đồng (Bốn mươi ba triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn không trăm lẻ ba đồng), trong đó nợ gốc tới hạn: 28.895.256 đồng và nợ lãi tới hạn: 14.762.747 đồng.

* Ông Nguyễn Văn Kh vắng mặt tại phiên tòa hôm nay, nhưng trong quá trình tố tụng trình bày:

Ngày 21/5/2015, tôi có ký hợp đồng tín dụng số 20150725-42004-0025 với Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V vay số tiền 42.200.000đ (Bốn mươi hai triệu hai trăm ngàn đồng) với lãi suất 3,75% tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, tôi có trách nhiệm thanh toán số tiền 77.747.000đồng (gồm gốc là 42.200.000đ và lãi là 35.547.000đ), trả chậm trong 36 tháng. Trong 35 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 2.156.000 đồng, tháng cuối cùng trả 2.287.000 đồng. Thanh toán vào ngày 01 hàng tháng, bắt đầu trả từ ngày 01/8/2015.

Thực hiện hợp đồng, tôi đã nhận đủ số tiền vay và phải thanh toán cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V 15 lần với số tiền 28.028.000 đồng (tiền gốc9.304.744 đồng và lãi 18.723.256 đồng). Kể từ ngày 30/12/2016, tôi không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Công ty.

Nay Công ty yêu cầu tôi phải thanh toán cho công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền nợ tới hạn 47.658.003 đồng (Bốn mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn không trăm lẻ ba đồng), trong đó nợ gốc tới hạn: 32.895.256 đồng và nợ lãi tới hạn:14.762.747 đồng. Tôi đồng ý trả cho Công ty số tiền nợ trên nhưng do hoàn cảnh khókhăn nên đề nghị Công ty tạo điều kiện cho tôi trả chậm như sau: Hàng quý, vào ngày 15 tháng thứ 2 của quý, tôi sẽ trả 5.000.000đồng, bắt đầu từ ngày 15/5/2018 cho đến khi hết nợ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

 [1]Về thủ tục tố tụng: Yêu cầu khởi kiện về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng của Công ty Tài chính Ngân hàng V đối với ông Nguyễn Văn Kh là thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng theo quy định tại các Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.

 [2]Về nội dung: Trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa hôm nay, hai bên nguyên đơn và bị đơn đều xác định rõ: Ngày 21/5/2015, ông Nguyễn Văn Kh có ký hợp đồng tín dụng số 20150725-42004-0025 với Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V vay số tiền 42.200.000đ (Bốn mươi hai triệu hai trăm ngàn đồng) với lãi suất 3,75% tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, ông Kh có trách nhiệm thanh toán số tiền 77.747.000đồng (gồm gốc là 42.200.000đ và lãi là 35.547.000đ), trả chậm trong 36 tháng. Trong 35 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 2.156.000 đồng, tháng cuối cùng trả 2.287.000 đồng. Thanh toán vào ngày 01 hàng tháng, bắt đầu trả từ ngày 01/8/2015. Ông Kh đã nhận đủ số tiền vay và phải thanh toán cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V 15 lần với số tiền 28.028.000 đồng (tiền gốc 9.304.744 đồng và lãi 18.723.256 đồng). Kể từ ngày 30/12/2016, ông Kh không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Côngty, tuy nhiên trong quá trình tố tụng ông Nguyễn Văn Kh có thanh toán thêm4.000.000đồng (Bốn triệu đồng) tiền nợ gốc. Nay Công ty yêu cầu ông Kh phải thanh toán cho công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền nợ tới hạn 43.658.003 đồng (Bốn mươi ba triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn không trăm lẻ ba đồng), trong đó nợ gốc tới hạn: 28.895.256 đồng và nợ lãi tới hạn: 14.762.747 đồng. Trong quá trình tố tụng, ông Nguyễn Văn Kh đồng ý trả cho Công ty số nợ nói trên, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên đề nghị Công ty tạo điều kiện cho ông Kh trả chậm như sau: Hàng quý, vào ngày 15 tháng thứ 2 của quý, ông Kh sẽ trả 5.000.000đồng, bắt đầu từ ngày 15/5/2018 cho đến khi hết nợ. 

Hội đồng xét xử xét thấy: việc yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V về việc buộc ông Nguyễn Văn Kh phải trả 43.658.003 đồng (Bốn mươi ba triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn không trăm lẻ ba đồng), trong đó nợ gốc tới hạn: 28.895.256 đồng và nợ lãi tới hạn: 14.762.747 đồng (lãi được tính trọn theo thời hạn vay của hợp đồng) là hoàn toàn có cơ sở, bởi vì trong quá trình thực hiện hợp đồng ông Nguyễn Văn Kh đã vi phạm nghĩa vụ của bên vay mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và cụ thể được quy định tại Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng và Điều 466 Bộ luật dân sự, mặc dù Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V đã nhiều lần yêu cầu ông Kh phải thanh toán đúng hạn, nhưng ông Kh không thực hiện. Do đó cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V và buộc ông Nguyễn Văn Kh phải thanh toán dứt điểm số tiền 43.658.003 đồng (Bốn mươi ba triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn không trăm lẻ ba đồng), trong đó nợ gốc tới hạn: 28.895.256 đồng và nợ lãi tới hạn: 14.762.747 đồng cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V là đúng với quy định của pháp luật.

Kể từ ngày bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án chậm thi hành án thì hàng tháng còn phải chịu một khoản tiền lãi đối với số tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

 [3]Án phí DSST là 43.658.003 đồng x 5% = 2.182.900 đồng, Ông Nguyễn Văn Kh phải chịu.

Hoàn trả số tiền tạm ứng án phí 1.191.500 đồng cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V tại biên lai thu số 0006285 ngày 31/01/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa Vang.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các Điều 91, 95 Luật các tổ chức tín dụng; các Điều 463, 466 và 468 Bộ luật dân sự;

Căn cứ các Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V đối với ông Nguyễn Văn Kh.

2.Xử: Buộc ông Nguyễn Văn Kh phải trả cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng V số tiền 43.658.003 đồng (Bốn mươi ba triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn không trăm lẻ ba đồng), trong đó nợ gốc tới hạn: 28.895.256 đồng và nợ lãi tới hạn:14.762.747 đồng.

Kể từ ngày bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án chậm thi hành án thì hàng tháng còn phải chịu một khoản tiền lãi đối với số tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

3.Án phí dân sự sơ thẩm 2.182.900đồng, Ông Nguyễn Văn Kh phải chịu.

Hoàn trả số tiền tạm ứng án phí 1.191.500 đồng cho Công ty Tài chính TNHHMTV Ngân hàng V tại biên lai thu số 0006285 ngày 31/01/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa Vang.

Án xử công khai sơ thẩm, ngân hàng TMCP V có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Riêng bị đơn là ông Nguyễn Văn Kh vắng mặt tại phiên tòa hôm nay có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc Tòa án niêm yết bản án tại địa phương.

Trường hợp bản án , quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


80
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 11/2018/DS-ST ngày 24/07/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

    Số hiệu:11/2018/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:24/07/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Bản án/Quyết định phúc thẩm
         Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về