Bản án 11/2016/DSST ngày 30/12/2016 về tranh chấp quyền sử dụng không gian, quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN S, TỈNH BẮC GIANG

BẢN ÁN 11/2016/DSST NGÀY 30/12/2016 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG KHÔNG GIAN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

127
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 11/2016/DSST ngày 30/12/2016 về tranh chấp quyền sử dụng không gian, quyền sử dụng đất

    Số hiệu:11/2016/DSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Sơn Động - Bắc Giang
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:30/12/2016
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về