Bản án 11/2012/HC-ST ngày 11/09/2012 về vụ án khiếu kiện hành vi không tái lập hợp đồng khoán bảo vệ và trồng rừng

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BẢN ÁN 11/2012/HC-ST NGÀY 11/09/2012 VỀ VỤ ÁN KHIẾU KIỆN HÀNH VI KHÔNG TÁI LẬP HỢP ĐỒNG KHOÁN BẢO VỆ VÀ TRỒNG RỪNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

149
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 11/2012/HC-ST ngày 11/09/2012 về vụ án khiếu kiện hành vi không tái lập hợp đồng khoán bảo vệ và trồng rừng

Số hiệu:11/2012/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:11/09/2012
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về