Bản án 110/2017/DSST ngày 12/10/2017 về chia tài sản nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L, TỈNH BẮC GIANG

BẢN ÁN 110/2017/DSST NGÀY 12/10/2017 VỀ CHIA TÀI SẢN NAM NỮ SỐNG CHUNG VỚI NHAU NHƯ VỢ CHỒNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

215
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 110/2017/DSST ngày 12/10/2017 về chia tài sản nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng

Số hiệu:110/2017/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lục Nam - Bắc Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:12/10/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về