Bản án 10/2018/HNGĐ-PT ngày 16/03/2018 về xin ly hôn

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 10/2018/HNGĐ-PT NGÀY 16/03/2018 VỀ LY HÔN

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 03/2018/TLPT-HNGĐ ngày 18 tháng 01 năm 2018 về việc “Xin ly hôn”.

Do bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số: 284/2017/HNGĐ-ST ngày 11/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố C,tỉnh Cà Mau bị kháng nghị. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2018/QĐ-PT ngày 29 tháng 01 năm 2018, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Chị Đặng Loan M , sinh năm 1990 (vắng mặt).

Trú tại: Ấp M, xã T, huyện Đ , tỉnh Cà Mau.

- Bị đơn: Anh Nguyễn Văn Ph , sinh năm 1986 (vắng mặt).

Trú tại: Ấp X, xã H , thành phố C , tỉnh Cà Mau.

- Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân thành phố C .

NỘI DUNG VỤ ÁN

Nguyên đơn chị Đặng Loan M trình bày:

Về hôn nhân: Chị M và anh Nguyễn Văn Ph chung sống với nhau năm 2012, đến ngày 04/3/2016 mới đi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã H , thành phố C , tỉnh Cà Mau. Quá trình chung sống vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn, thường xuyên cự cãi với nhau chủ yếu về tài chính. Hiện Chị M và anh Ph đã ly thân khoảng 02 năm. Nhận thấy cuộc sống chung không còn hạnh phúc, nên Chị M yêu cầu xin ly hôn với anh Ph .

Về con chung: Chị M và anh Ph có 01 người con chung tên Nguyễn Chí L , sinh ngày 15/6/2013. Khi ly hôn, Chị M giao cháu L cho anh Ph nuôi, Chị M có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung mỗi tháng 650.000 đồng cho đến khi cháu L tròn 18 tuổi. Việc cấp dưỡng thực hiện theo định kỳ hằng quý.

Về tài sản chung: Chị M xác định vợ chồng có tài sản chung là 07 chỉ vàng 24K. Đây là vàng do gia đình anh Ph cho trong ngày cưới. Chị và anh Ph đã cho bà

Phạm Thị M là mẹ ruột anh Ph mượn để cất nhà. Nay ly hôn, Chị M yêu cầu bà M trả lại 07 chỉ vàng 24K để chia đôi cho chị và anh Ph , mỗi người hưởng một nửa là 3,5 chỉ vàng 24K.

Về nợ chung: Chị M xác định không có.

Bị đơn anh Nguyễn Văn Ph trình bày:

Về hôn nhân: Anh Ph và Chị M chung sống với nhau năm 2012, đến năm 2016 đi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã H , thành phố C , tỉnh Cà Mau. Quá trình chung sống vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn, do bất đồng quan điểm. Hiện Chị M và anh Ph đã ly thân khoảng 02 năm. Nhận thấy cuộc sống chung không còn hạnh phúc, nay Chị M yêu cầu xin ly hôn với anh Ph , anh Ph đồng ý.

Về con chung: Anh Ph và Chị M có 01 người con chung tên Nguyễn Chí L , sinh ngày 15/6/2013. Khi ly hôn, anh Ph đồng ý nuôi cháu Lãm, yêu cầu Chị M có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung mỗi tháng 650.000 đồng cho đến khi cháu L tròn 18 tuổi. Việc cấp dưỡng thực hiện theo định kỳ hằng quý.

Về tài sản chung: Anh Ph xác định vợ chồng có tài sản chung là 07 chỉ vàng 24K. Đây là vàng do gia đình anh Ph cho trong ngày cưới. Số vàng này vợ chồng anh đã cho bà Phạm Thị M là mẹ ruột anh Ph mượn để cất nhà. Nay ly hôn, Chị M yêu cầu bà M trả lại 07 chỉ vàng 24K để chia đôi cho chị và anh Ph , mỗi người hưởng một nửa là 3,5 chỉ vàng 24K, anh Ph đồng ý. Tuy nhiên phần 3,5 chỉ vàng 24K anh được hưởng, anh Ph tự nguyện cho bà M . Riêng phần 3,5 chỉ vàng 24K mà bà M có nghĩa vụ trả cho chị M , anh Ph chịu trách nhiệm thay bà M trả lại cho chị M .

Về nợ chung: Anh Ph xác định không có.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị M trình bày:

Bà M thừa nhận Chị M anh Ph có tài sản chung là 07 chỉ vàng 24K là vàng gia đình bà cho Chị M anh Ph vào ngày cưới. Anh Ph là người bán số vàng này để sử dụng vào việc cất nhà cho bà. Tuy nhiên, M và Ph cũng có ở trong căn nhà này nên coi đây là số tiền vợ chồng M hùn vào để cất nhà. Nay ly hôn, Chị M yêu cầu bà M trả lại 07 chỉ vàng 24K để chia đôi cho chị và anh Ph , mỗi người hưởng một nửa là 3,5 chỉ vàng 24K, bà M không đồng ý. Đồng thời bà M xin vắng mặt tại phiên tòa xét xử.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 284/2017/HNGĐ-ST ngày 11/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố C , tỉnh Cà Mau quyết định:

Về hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu của chị Đặng Loan M , cho chị Đặng Loan M ly hôn với anh Nguyễn Văn Ph .

Về con chung: Giao cháu Nguyễn Chí L , sinh ngày 15/6/2013 cho anh

Nguyễn Văn Ph trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Chị M có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung mỗi tháng 650.000 đồng, thời điểm cấp dưỡng tính từ ngày 11/12/2017 cho đến khi cháu L tròn 18 tuổi. Việc cấp dưỡng thực hiện theo định kỳ hằng quý.

Chị Đặng Loan M có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được cản trở.

Án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Chị Đặng Loan M phải chịu 300.000 đồng. Ngày 14/11/2017, Chị M có nộp tạm ứng án phí số tiền 300.000 đồng theo biên lai thu số 0003975 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố C , được chuyển thu.

Án phí cấp dưỡng nuôi con Chị M phải chịu 300.000 đồng. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch Chị M phải chịu 616.000 đồng. Tổng hai khoản là 916.000 đồng (chưa nộp).

Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch anh Nguyễn Văn Ph phải chịu 1.233.000 đồng. (chưa nộp).

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ chậm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 03 tháng 01 năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân thành phố C , tỉnh Cà Mau có Quyết định kháng nghị số 01/QĐKNPT-VKS-DS kháng nghị một phần bản án sơ thẩm số 284/2017/DS-ST ngày 11/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố C , đề nghị hủy một phần bản án sơ thẩm về phần chia tài sản chung.

Ngày 04/01/2018 Tòa án nhân dân thành phố C tống đạt Quyết định bổ sung bản án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố C về việc ban hành quyết định Bổ sung bản án số 193/2017/QĐ-BSBA ngày 29/12/2017. “Buộc anh Nguyễn Văn Ph có nghĩa vụ trả lại cho chị Đặng Loan M 3,5 chỉ vàng 24k”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau vẫn giữ nguyên Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố C và phát biểu về việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử là đúng pháp luật tố tụng dân sự và đề nghị sửa một phần bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố C về phần tài sản.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Xét quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố C , tỉnh Cà Mau. Hội đồng xét xử xét thấy Tại bản án số 284/2017/HNGĐ-ST ngày 11/12/2017 phần quyết định bản án không thể hiện nội dung “Buộc anh Nguyễn Văn Ph có nghĩa vụ trả lại cho chị Đặng Loan M 3,5 chỉ vàng 24k” nhưng buộc anh Ph và Chị M phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch.

Ngày 03/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố C ban hành Quyết định kháng nghị số 01/QĐKNPT-VKS-DS kháng nghị một phần bản án sơ thẩm số 284/2017/DS-ST ngày 11/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố C về phần tài sản. Đến ngày 04/01/2018 Tòa án nhân dân thành phố C ban hành Quyết định bổ sung bản án số 193/2017/QĐ BSBA ngày 29/12/2017, bổ sung ở phần quyết định nội dung “Buộc anh Nguyễn Văn Ph có nghĩa vụ trả lại cho chị Đặng Loan M 3,5 chỉ vàng 24k”.

Như vậy, Quyết định kháng nghị số 01/QĐKNPT-VKS-DS của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố C là đúng.

[2] Tuy nhiên, tại hồ sơ thể hiện biên bản nghị án được Hội dồng xét xử thông qua tại phòng nghị án có nội dung “Buộc anh Nguyễn Văn Ph có nghĩa vụ trả lại cho chị Đặng Loan M 3,5 chỉ vàng 24k” và bản án gốc do Thẩm phán và hai Hội thẩm ký tên cũng có thể hiện nội dung “Buộc anh Nguyễn Văn Ph có nghĩa vụ  trả lại cho chị Đặng Loan M 3,5 chỉ vàng 24k”. Ngày 29/12/2017, Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa đã ban hành Quyết định bổ sung bản án số 193/2017/QĐ-BSBA ngày 29/12/2017 và giao cho các đương sự vào ngày 02/01/2018 nhưng các đương sự cũng thống nhất và không có ý kiến đối với Quyết định bổ sung bản án số 193/2017/QĐ-BSBA ngày 29/12/2017.

Tại biên bản làm việc của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 01/3/2018, anh Nguyễn Văn Ph cũng thừa nhận đã nghe tuyên bản án có nội dung buộc anh Nguyễn Văn Ph có nghĩa vụ trả lại cho chị Đặng Loan M 3,5 chỉ vàng 24k, anh Ph đồng ý và không có kháng cáo.

Do đó xác định việc sai sót này của cấp sơ thẩm là sai sót do nhầm lẫn được sửa chữa bổ sung theo quy định tại Điều 268 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, nên chấp nhận Quyết định Bổ sung bản án số 193/2017/QĐ-BSBA ngày 29/12/2017. Giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố C , tỉnh Cà Mau.

Không cần phải sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố C theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau.

[3] Từ những phân tích trên, không chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thành phố C , tỉnh Cà Mau.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Không chấp nhận toàn bộ quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố C , tỉnh Cà Mau.

Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 284/2017/HNGĐ-ST ngày 11/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố C , tỉnh Cà Mau về phần tài sản.

Buộc anh Nguyễn Văn Ph có nghĩa vụ trả lại cho chị Đặng Loan M 3,5 chỉ vàng 24k.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


109
 • Tên bản án:
  Bản án 10/2018/HNGĐ-PT ngày 16/03/2018 về xin ly hôn
 • Cơ quan ban hành:
 • Số hiệu:
  10/2018/HNGĐ-PT
 • Cấp xét xử:
  Phúc thẩm
 • Lĩnh vực:
  Dân sự
 • Ngày ban hành:
  16/03/2018
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 10/2018/HNGĐ-PT ngày 16/03/2018 về xin ly hôn

Số hiệu:10/2018/HNGĐ-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 16/03/2018
Là nguồn của án lệ
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về