Bản án 10/2017/DS-ST ngày 21/09/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, buộc di dời tài sản trên đất 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LĨNH, TỈNH LẠNG SƠN

BẢN ÁN 10/2017/DS-ST NGÀY 21/09/2017 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, BUỘC DI DỜI TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Bản án đang cập nhật nội dung

146
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 10/2017/DS-ST ngày 21/09/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, buộc di dời tài sản trên đất 

Số hiệu:21/09/2017
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 21/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về