Bản án 09/2019/HNGĐ-ST ngày 30/08/2019 về xin ly hôn

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG – TỈNH LÂM ĐỒNG

BẲN ÁN 09/2019/HNGĐ-ST NGÀY 30/08/2019 VỀ XIN LY HÔN

Ngày 30/08/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương – tỉnh Lâm Đồng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 08/2019/TLST-HNGĐ ngày 07/01/2019 về tranh chấp Hôn nhân và gia đình: “Xin ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 30/2019/QĐXX-HNGĐ ngày 05/08/2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 30/2018/QĐST-HNGĐ ngày 13/08/2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Chị Lê Mỹ CH, sinh năm 1988;

Đa chỉ: Số nhà 18 – Đường Phạm H – Thị trấn BL – Đ – Lâm Đồng.

2. Bị đơn: Anh Trần Thanh T, sinh năm 1981;

Đa chỉ: Số nhà 36 – Đường Đinh BL – TDP NT – DR – Đ – Lâm Đồng.

(Chị Lê Mỹ CH có mặt, anh Trần Thanh T vắng mặt tại phiên tòa)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện đề ngày 13/12/2018, bản tự khai ngày 03/01/2019 và lời khai tại phiên tòa – nguyên đơn chị Lê Mỹ CH trình bày: Chị Lê Mỹ CH và anh Trần Thanh T tìm hiểu và kết hôn với nhau vào năm 2016, có đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân Thị trấn Thạnh Mỹ – Đơn Dương và được cấp Giấy chứng nhận kết hôn số 23/2016 ngày 08/04/2016, hôn nhân hoàn toàn tự nguyện.

Sau khi kết hôn đôi bên chung sống với nhau tại Thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng. Trong quá trình chung sống giữa đôi bên thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân mâu thuẫn là do đôi bên bất đồng quan điểm sống, không hòa hợp được với nhau, không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống hằng ngày, từ đó dẫn đến đôi bên có lời qua tiếng lại, đánh đập và xúc phạm lẫn nhau, nhiều lần như thế khiến chị Lê Mỹ CH không thể chịu đựng được. Bên cạnh đó anh Trần Thanh T không có trách nhiệm với gia đình, không chăm lo xây dựng kinh tế gia đình mà chỉ ham mê chơi bời, nhậu nhẹt. Nay tình cảm vợ chồng không còn, không thể hàn gắn được nữa chị Lê Mỹ CH yêu cầu được ly hôn với anh Trần Thanh T.

- Về con chung: Chị Lê Mỹ CH xác nhận trong quá trình chung sống giữa đôi bên không có con chung nên không đề cập đến.

- Về tài sản chung và nợ chung:

+ Về tài sản chung: Chị Lê Mỹ CH xác nhận trong quá trình chung sống giữa chị và anh Trần Thanh T không có tài sản chung nên không đề cập đến.

+ Về nợ chung: Chị Lê Mỹ CH xác nhận không có nợ chung nên không đề cập đến.

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng anh Trần Thanh T đều vắng mặt. Đồng thời, vào ngày 26/03/2019 chị Lê Mỹ CH có đơn đề nghị không tiến hành hòa giải nên Tòa án không tiến hành hòa giải được.

Tại phiên toà hôm nay, nguyên đơn chị Lê Mỹ CH vẫn giữ nguyên yêu cầu được ly hôn với anh Trần Thanh T.

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương:

- Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử từ khi thụ lý cho đến thời điểm xét xử đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng thì nguyên đơn thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, bị đơn không thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

- Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Lê Mỹ CH, cho chị Lê Mỹ CH và anh Trần Thanh T được ly hôn với nhau; Về con chung, tài sản chung và nợ chung giữa đôi bên không có nên không đề cập đến.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa của nguyên đơn, quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương về nội dung vụ án, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về áp dụng pháp luật tố tụng: Đây là vụ án “Xin ly hôn” giữa nguyên đơn chị Lê Mỹ CH và bị đơn anh Trần Thanh T. Anh Trần Thanh T có nơi cư trú tại: Số nhà 36 – Đường Đinh BL – TDP NT – DR – Đ – Lâm Đồng, nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương theo quy định tại Khoản 1 Điều 28; Khoản 1 Điều 35; Khoản 3 Điều 36; Khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

Việc bị đơn anh Trần Thanh T vắng mặt không có lý do mặc dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai theo đúng quy định tại các Điều 175, 177, 179 của Bộ Luật tố tụng Dân sự năm 2015. Vì vậy, theo quy định tại các Điều 227, 228, 273 của Bộ Luật tố tụng Dân sự năm 2015, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án và giành quyền kháng cáo vắng mặt cho anh Trần Thanh T là đủ.

[2] Về áp dụng pháp luật nội dung:

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Lê Mỹ CH và anh Trần Thanh T tự nguyện tìm hiểu và kết hôn với nhau vào năm 2016 tại Uỷ ban nhân dân Thị trấn Thạnh Mỹ – Đơn Dương theo Giấy chứng nhận kết hôn số 23/2016 ngày 08/04/2016.

Trong quá trình chung sống giữa đôi bên thường xuyên phát sinh mâu thuẫn do bất đồng quan điểm sống, không hòa hợp được với nhau, không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống hằng ngày, từ đó dẫn đến đôi bên có lời qua tiếng lại, đánh đập và xúc phạm lẫn nhau, nhiều lần như thế khiến chị Lê Mỹ CH không thể chịu đựng được. Bên cạnh đó anh Trần Thanh T không có trách nhiệm với gia đình, không chăm lo xây dựng kinh tế gia đình mà chỉ ham mê chơi bời, nhậu nhẹt. Nay tình cảm vợ chồng không còn, không thể hàn gắn được nữa chị Lê Mỹ CH yêu cầu được ly hôn với anh Trần Thanh T.

Phía anh Trần Thanh T vắng mặt nhưng trong quá trình Tòa án tiến hành thụ lý giải quyết vụ án Tòa án đã tiến hành triệu tập anh T nhưng anh T đều không đến, không hợp tác, không có thiện chí mong muốn đoàn tụ. Tại phiên tòa hôm nay chị Lê Mỹ CH vẫn cương quyết xin được ly hôn với anh Trần Thanh T.

Chứng tỏ mâu thuẫn giữa đôi bên đã trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được, nếu có níu kéo để hai bên về chung sống lại cũng không hạnh phúc. Nên cho hai bên được ly hôn là phù hợp với thực tế và phù hợp với điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

- Về con chung: Ti phiên tòa hôm nay, chị Lê Mỹ CH vẫn giữ nguyên ý kiến xác nhận trong quá trình chung sống giữa chị và anh Trần Thanh T không có con chung nên không đề cập đến.

- Về tài sản chung và nợ chung: Ti phiên tòa hôm nay chị Lê Mỹ CH vẫn giữ nguyên ý kiến xác nhận trong quá trình chung sống giữa chị và anh Trần Thanh T không có tài sản chung và nợ chung nên không đề cập đến.

[3] Về án phí: Chị Lê Mỹ CH phải chịu án phí Hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật. Anh Trần Thanh T không phải chịu án phí Hôn nhân và gia đình sơ thẩm.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng Khoản 1 Điều 28; Khoản 1 Điều 35; Khoản 3 Điều 36; Khoản 1 Điều 39; Điều 175, 177, 179, 219, 220, 227, 228, 235, 273 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

Áp dụng Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

Áp dụng Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016;

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Lê Mỹ CH.

Về hôn nhân: Cho ly hôn giữa chị Lê Mỹ CH và anh Trần Thanh T.

Về án phí: Buộc chị Lê Mỹ CH phải chịu 300.000đồng án phí Hôn nhân và gia đình sơ thẩm, căn cứ vào Biên lai thu tiền số 0011148 ngày 03/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đơn Dương, chị Lê Mỹ CH đã nộp đủ. Anh Trần Thanh T không phải chịu tiền án phí Hôn nhân gia đình sơ thẩm.

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ để yêu cầu tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng để xét xử phúc thẩm.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

220
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 09/2019/HNGĐ-ST ngày 30/08/2019 về xin ly hôn

Số hiệu:09/2019/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 30/08/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về