Bản án 09/2019/HNGĐ-ST ngày 11/09/2019 về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG SƠN, TỈNH THANH HÓA

BẢN ÁN 09/2019/HNGĐ-ST NGÀY 11/09/2019 VỀ LY HÔN, TRANH CHẤP NUÔI CON KHI LY HÔN

Ngày 11 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đông Sơn, mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 61/2019/TLST-HNGĐ ngày 17/6/2019 về việc: “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 07/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 06 tháng 8 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 06/2019/QĐST-HNGĐ ngày 23/8/2019 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Anh Đinh Đức N - sinh năm 1979.

Đa chỉ: thị trấn T, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Bị đơn: Chị Lường Thị H - sinh năm 1982.

Nơi ĐKHKTT và nơi cư trú cuối cùng: thị trấn T, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 Tại phiên tòa vắng mặt anh N và chị H. Anh N có đơn xin xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện ngày 10/6/2019, bản tự khai cũng như trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn anh Đinh Đức N trình bày:

- Về hôn nhân: Anh Đinh Đức N và chị Lường Thị H kết hôn với nhau trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại UBND xã T, huyện Đông Sơn (nay là xã T, thành phố Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa ngày 29/4/2002. Sau khi kết hôn vợ chồng chung sống hạnh phúc đến năm 2013 chị H đi làm ăn để phát triển kinh tế. Thời gian đầu chị H vẫn liên lạc về gia đình qua điện thoại, nhưng từ năm 2016 đến nay chị H không liên lạc với gia đình, anh N và gia đình đã tìm kiếm chị H ở nhiều nơi, hỏi thăm bạn bè, người thân nhưng cũng không có tin tức gì của chị H.

Tháng 12 năm 2018 anh Đinh Đức N đã làm đơn đề nghị Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Lường Thị H, đã đăng thông báo tìm kiếm trên báo và Đài tiếng nói V N nhưng cũng không có tin tức gì của chị Lường Thị H. Tại Quyết định số 02/2019/QĐST-DS ngày 24/5/2019 Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn đã tuyên bố mất tích đối với chị Lường Thị H. Nay anh Đinh Đức N xét thấy tình cảm vợ chồng không còn, mục đích hôn nhân không đạt được nên anh đề nghị Tòa án giải quyết cho anh được ly hôn với chị Lường Thị H.

- Về con chung Vợ chồng có 02 con chung là Đinh Thị Trà M - sinh ngày 11/7/2003 và Đinh Đức V - sinh ngày 19/9/2008. Từ khi chị H bỏ đi đến nay các cháu đang ở cùng anh N. Nguyện vọng của anh N là được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cả hai cháu, không yêu cầu chị Lường Thị H cấp dưỡng nuôi con chung.

- Về tài sản: Anh Đinh Đức N không yêu cầu Tòa án giải quyết.

- Về vay nợ: Anh Đinh Đức N không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tại biên bản lấy lời khai cháu Đinh Thị Trà M và Đinh Đức V khai: Các cháu là con của bố Đinh Đức N và mẹ Lường Thị H, các cháu không biết mẹ đi đâu và làm gì. Từ khi mẹ bỏ đi đến nay các cháu ở với bố nên nguyện vọng của các cháu là ở với bố.

Đi với chị Lường Thị H đã bị Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn tuyên bố mất tích tại Quyết định số số 02/2019/QĐST-DS ngày 24/5/2019. Ngày 10/6/2019 anh Đinh Đức N đã làm đơn xin ly hôn với chị Lường Thị H. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tiến hành các thủ tục niêm yết Thông báo về việc Thụ lý vụ án; giấy triệu tập; thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải; Quyết định đưa vụ án ra xét xử và Quyết định hoãn phiên tòa tại nơi cư trú cuối cùng của chị Lường Thị H, nhưng chị H không có mặt để giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay chị H vẫn vắng mặt. Vì vậy Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt chị Lường Thị H.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Anh Đinh Đức N khởi kiện về việc xin ly hôn với chị Lường Thị H và cung cấp các tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu xin ly hôn. Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn thụ lý vụ án “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn” là đúng và thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 28; Khoản 1 Điều 35 của Bộ luật tố tụng Dân sự.

Bị đơn chị Lường Thị H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt tại phiên tòa không có lý do. Anh Đinh Đức N có đơn xin xét xử vắng mặt.

Như vậy theo quy định tại khoản 1; điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1, khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng Dân sự; Tòa án xét xử vắng mặt anh Đinh Đức N và chị Lường Thị H.

[2] Về hôn nhân: Anh Đinh Đức N và chị Lường Thị H kết hôn với nhau trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại UBND xã T, huyện Đông Sơn (nay là xã T, thành phố Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa là hôn nhân hợp pháp. Sau khi kết hôn vợ chồng chung sống hòa thuận hạnh phúc đến năm 2013 chị Lường Thị H đi làm ăn để phát triển kinh tế. Thời gian đầu vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình nhưng từ năm 2016 đến nay chị H không liên lạc với gia đình nữa, anh N và gia đình đã tìm kiếm chị H ở nhiều nơi, hỏi thăm bạn bè, người thân nhưng cũng không có tin tức gì của chị H. Tháng 12 năm 2018 anh Đinh Đức N đã làm đơn đề nghị Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Lường Thị H, đã đăng thông báo tìm kiếm trên báo và Đài tiếng nói V N nhưng cũng không có tin tức gì của chị Lường Thị H. Tại Quyết định số 02/2019/QĐST-DS ngày 24/5/2019 Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn đã tuyên bố mất tích đối với chị Lường Thị H. Vì vậy ngày 10/6/2019 anh Đinh Đức N đã làm đơn xin ly hôn đối với chị Lường Thị H. Xét thấy tình cảm vợ chồng giữa anh Đinh Đức N và chị Lường Thị H không còn, mục đích hôn nhân không đạt được. Vì vậy chấp nhận yêu cầu của anh N, xử cho anh được ly hôn chị Lường Thị H là phù hợp với khoản 2 Điều 56 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014.

[3] Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung là Đinh Thị Trà M - sinh ngày 11/7/2003 và Đinh Đức V - sinh ngày 19/9/2008. Từ khi chị H bỏ đi đến nay các cháu đang ở cùng anh N. Nguyện vọng của anh N là được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cả hai cháu, không yêu cầu chị Lường Thị H cấp dưỡng nuôi con chung, hơn nữa các cháu cũng có nguyện vọng được ở với anh Đinh Đức N. Vì vậy giao cho anh Đinh Đức N nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cả hai con và chị H không phải cấp dưỡng nuôi con chung là phù hợp.

[4] Về tài sản: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

[5] Về vay nợ: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

[6] Về án phí: Anh Đinh Đức N phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 2 Điều 56, Điều 57, 58, 81,82,83 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35; khoản 4 Điều 147; khoản 1; điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1, khoản 3 Điều 228; Điều 271; khoản 1 Điều 273; Điều 278; khoản 1 Điều 280 của Bộ luật tố tụng Dân sự 2015; điểm b khoản 1 Điều 3; Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 24; điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng Án phí và Lệ phí Tòa án; Tiểu mục 1.1, Mục 1, Phần II Danh mục án phí Tòa án.

Xử vắng mặt anh Đinh Đức N và chị Lường Thị H.

Chấp nhận đơn khởi kiện về việc xin ly hôn của anh Đinh Đức N.

Xử:

- Về hôn nhân: Anh Đinh Đức N được ly hôn chị Lường Thị H.

- Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung là Đinh Thị Trà M - sinh ngày 11/7/2003 và Đinh Đức V - sinh ngày 19/9/2008.

Giao cho anh Đinh Đức N trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục cả hai cháu Đinh Thị Trà M và Đinh Đức V.

Chị Lường Thị H không phải cấp dưỡng nuôi con chung.

Chị Lường Thị H có quyền đi lại thăm nom con chung, không ai được ngăn cấm, cản trở.

- Về tài sản: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

- Về vay nợ: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

- Về án phí: Anh Đinh Đức N phải nộp 300.000đ án phí ly hôn sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 300.000đ anh N đã nộp theo biên lai thu số AA/2018/0006516 ngày 14/6/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Sơn. Anh N đã nộp đủ án phí ly hôn sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo: Án xử công khai vắng mặt anh Đinh Đức N và chị Lường Thị H. Anh N và chị H có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

198
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 09/2019/HNGĐ-ST ngày 11/09/2019 về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn

Số hiệu:09/2019/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 11/09/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về