Bản án 09/2006/KDTM ngày 06/09/2006 về việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 09/2006/KDTM NGÀY 06/09/2006 VỀ VIỆC YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THANH TOÁN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

211
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 09/2006/KDTM ngày 06/09/2006 về việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán

    Số hiệu:09/2006/KDTM
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bình Dương
    Lĩnh vực:Kinh tế
    Ngày ban hành:06/09/2006
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về