Bản án 08/2013/HCPT ngày 13/05/2013 về việc khiếu kiện quyết định hành chính yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

BẢN ÁN 08/2013/HCPT NGÀY 13/05/2013 VỀ VIỆC KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

130
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 08/2013/HCPT ngày 13/05/2013 về việc khiếu kiện quyết định hành chính yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số hiệu:08/2013/HCPT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quảng Bình
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:13/05/2013
Án lệ được căn cứ
   
  Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
   Bản án/Quyết định phúc thẩm
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về