Bản án 07/DSST ngày 06/09/2004 về vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà và yêu cầu chia di sản thừa kế

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

BẢN ÁN 07/DSST NGÀY 06/09/2004  VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ YÊU CẦU CHIA DI SẢN THỪA KẾ 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

562
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 07/DSST ngày 06/09/2004 về vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà và yêu cầu chia di sản thừa kế

Số hiệu:07/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Nam Định
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 06/09/2004
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về