Bản án 07/2017/DSST ngày 06/09/2017 về tranh chấp hợp đồng thuê khoán

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN EA SÚP, TỈNH  ĐẮK LẮK

BẢN ÁN 07/2017/DSST NGÀY 06/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

308
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 07/2017/DSST ngày 06/09/2017 về tranh chấp hợp đồng thuê khoán

Số hiệu:07/2017/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Ea Súp - Đăk Lăk
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 06/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về