Bản án 06/2017/KDTM-ST ngày 30/11/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng dịch vụ và đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG

BẢN ÁN 06/2017/KDTM-ST NGÀY 30/11/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA, HỢP ĐỐNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VÀ ĐÒI LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

149
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 06/2017/KDTM-ST ngày 30/11/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng dịch vụ và đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

    Số hiệu:06/2017/KDTM-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Trần Đề - Sóc Trăng
    Lĩnh vực:Kinh tế
    Ngày ban hành:30/11/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về