Bản án 06/2017/KDTM-ST ngày 30/11/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng dịch vụ và đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG

BẢN ÁN 06/2017/KDTM-ST NGÀY 30/11/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA, HỢP ĐỐNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VÀ ĐÒI LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án đang cập nhật nội dung

121
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 06/2017/KDTM-ST ngày 30/11/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng dịch vụ và đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số hiệu:06/2017/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Trần Đề - Sóc Trăng
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 30/11/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về